Inflacja PPI w kwietniu Najmocniejszy wzrost od 27 lat

Ios Developer: Як Стати Розробником Додатків Для Apple
10 octobre 2023
test
27 décembre 2023

Inflacja PPI w kwietniu Najmocniejszy wzrost od 27 lat

inflacja ppi co to jest

Dane o PPI oparte są na ankiecie przeprowadzanej wśród ponad 25 tys. Firm dostarczających informacji o cenach ok. 100 tys. Statystyki te publikowane są zazwyczaj w drugim pełnym tygodniu miesiąca. W przypadku większości dóbr wchodzących w skład koszyka inflacyjnego, ceny gromadzone są bowiem nie na koniec miesiąca, ale na specyficzny dzień. Jest nim wtorek w tym tygodniu, w którym zawarty jest 13.

jakie znaczenie ma inflacja ppi dla polityki pieniężnej?

Zmiany w cenach surowców i półproduktów wpływają na koszty produkcji, które z kolei decydują o cenach końcowych produktów. Wzrost PPI może sygnalizować rosnące koszty wytwarzania, które przedsiębiorstwa często przenoszą na konsumentów, podwyższając ceny swoich https://www.forexdemo.info/ produktów. W efekcie rośnie inflacja konsumencka, mierzona przez indeks cen konsumpcyjnych (CPI). Ponieważ zmiany w cenach dóbr produkcyjnych często pojawiają się wcześniej niż zmiany cen dla konsumentów, PPI jest uważana za wczesny wskaźnik inflacji.

Ppi w polsce

Na rynku obserwujemy wzrost zarówno akcji, indeksów, kryptowalut oraz większości surowców. Podobną destabilizację można odnaleźć także w publikacjach kluczowych danych makroekonomicznych. O ile pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej możemy zauważyć bez większych problemów, to niezwykle ciężko dopatrzeć się obecnie https://www.forexformula.net/ np. Aby zwiększyć dokładność pomiarów wskaźnika PPI, każdy produkt ma określoną wagę w indeksie wyliczoną w oparciu o istotność danego produktu w segmencie produkcyjnym danego kraju. W pierwszym etapie wyliczania wskaźnika PPI, każdy produkt, który jest włączany do szczegółowo zdefiniowanej grupy produktów lub usług.

Plotki o łagodzeniu polityki antycovidowej w Chinach umacniają nam złotego

  1. Producent Price Index (PPI) to wskaźnik mierzący zmiany cen produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa w danym okresie czasu.
  2. Obejmuje także elementy takie jak zmienne podatki, które mogą wpływać na ceny.
  3. Mając natomiast podstawową wiedzę ekonomiczną, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie aktywa tracą w tym czasie.
  4. Silny PLN na rynku oznaczałby ograniczone tempo przyszłego ożywienia gospodarczego.
  5. Pozwoli to lepiej zrozumieć procesy gospodarcze i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Być może RPP chce w ten sposób złagodzić skutki dla NBP przewidywanego zaostrzenia polityki pieniężnej w postaci podwyżki stopy referencyjnej i wzrostu stopy rezerw obowiązkowych. W opisie po posiedzeniu ponownie podkreślono znaczenie niepewności związanej z możliwym nasileniem pandemii i jej negatywnym wpływem na gospodarkę. Podkreślamy wszakże dużą determinację większości członków do stabilizacji stóp procentowych, stąd nasza prognoza obarczona jest wysoką niepewnością. Tym większą, że lipcowe dane z krajowej gospodarki realnej okazały się nieco słabsze od oczekiwań. Zarówno CPI (indeks cen konsumpcyjnych) jak i PPI mierzą zmiany cen w gospodarce. PPI mierzy jednak zmiany cen dóbr i usług na poziomie producentów, podczas gdy CPI mierzy zmiany cen na poziomie konsumenckim.

Co miesiąc zbiera on dane dotyczące cen wyrobów oraz usług, uzyskiwane od dobieranych przez sam GUS właścicieli podmiotów gospodarczych zatrudniających minimum 10 osób. Bierze pod uwagę znaczącą wartość produkcji oraz proporcjonalne rozłożenie liczby reprezentantów we wszystkich rodzajach działalności. Przy obliczeniach brane są pod uwagę zarówno ceny, po jakich towary i usługi są sprzedawane, jak i ceny bazowe, a także ceny producenta. W środę poznaliśmy kolejne ważne dane z polskiej gospodarki.

inflacja ppi co to jest

Grecy wprowadzili 6-dniowy tydzień pracy. Od lipca część branż pracuje dłużej

Obniżka oceny wiarygodności kredytowej USA była sygnałem, że zarządzanie finansami publicznymi jest tam dysfunkcyjne. Mamy jednak świadomość, że to nie zmniejsza popytu na amerykański dług – mówi Ian Linnell, prezes agencji ratingowej Fitch. Bitcoin spotkał się wczoraj z silną presją sprzedaży, zaliczając niemal 10% spadek wśród rekordowo wysokich cen, odzwierciedlając rosnące obawy na… Wszystkie istotne informacje o inflacji w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj. Z jednej strony widmo utrzymania wysokiej inflacji wydaje się bardzo realne, ze względu choćby na to, że ten wskaźnik makroekonomiczny zwykle działa z pewnym, silnym opóźnieniem. W dodatku tendencje inflacyjne zwykle trwają przynajmniej trzy-cztery kwartały.

Z powodu dużej ilości państw członkowskich musiała powstać jedna metodyka gromadzenia informacji. Wszystkie państwa członkowskie muszą dostarczać informacji odnośnie poziomu górnictwa, przemysłu i produkcji oraz elektryczności, energii i zapasów wody. Producer Price Index publikowany jest raz na miesiąc. Państwa przesyłają dane do Eurostatu nie później niż na miesiąc i pięć dni od okresu objętego badaniem. Właśnie wtedy (po miesiącu i pięciu dniach) Eurostat publikuje odczyty PPI. To konsekwencja zmian cen obu surowców na globalnych i lokalnych rynkach.

Wynika to z tego, że wzrost kosztów produkcji wymusza u przedsiębiorców podwyżkę cen (pomijamy wpływ importu i zakładamy utrzymanie dotychczasowych marż producenta). Niektórzy analitycy spoglądają na spread między CPI a PPI. W ostatnim czasie inflacja w Polsce bije kolejne rekordy. Inflacja producencka w 2022 roku jest bardzo wysoka i sięga już niemal 25 proc., co pokazują najnowsze dane GUS. W maju inflacja PPI wzrosła do 24,7% r/r wobec 24,1% w kwietniu, z kolei w marcu osiągnęła poziom 20%.

Inflacja PPI, czyli indeks cen producentów, to wskaźnik mierzący zmiany cen produktów i usług na poziomie producentów. Innymi słowy, monitoruje on wzrost lub spadek cen w fazie produkcji, zanim produkty trafią na rynek konsumencki. Jest to ważny wskaźnik ekonomiczny, który pomaga analizować presje inflacyjne w gospodarce.

Wydawać by się mogło, że dla przeciętnego Polaka większe znaczenie ma wartość inflacji konsumenckiej, a inflacja producencka nie jest aż tak istotna – niestety nic bardziej mylnego. Inflacja producencka i konsumencka są ze sobą bezpośrednio powiązane. Aby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić wykresy obu rodzajów inflacji z ostatnich lat. W artykule tym omówimy pojęcie inflacji PPI (Producenta) oraz dokładnie wyjaśnimy, jak wpływa ona na gospodarkę.

Jako wskaźnik ekonomiczny stanowi również istotną wskazówkę dla inwestorów, zarówno na rynku forex, jak i na giełdach. Producer Price Index Indeks cen dóbr produkcyjnych (indeks cen produkcji https://www.investdoors.info/ sprzedanej). W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy stałą tendencję spadkową PPI do 18,5 proc. Ten spadek może wskazywać na zmniejszenie presji inflacyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Wymaga dokładnej analizy cen reprezentatywnej grupy produktów oraz usług. Przy tym brane są pod uwagę nie tylko stawki sprzedawanych dóbr, lecz także ceny bazowe oraz stawki producenta, ponieważ PPI informuje o zmianach cen na różnych etapach produkcji. PPI to właściwie cała rodzina wskaźników, a nie tylko pojedyncza miara inflacji.

inflacja ppi co to jest

O ile widoczne są pewne różnice, to ogólny schemat z wykresu powyżej jest zachowany. Widzimy stabilny wzrost do 2008 roku, następnie szyki spadek, nowe wzrosty i koniec wspomnianego trendu w 2013 roku. Główne składniki inflacji PPI obejmują koszty surowców, koszty pracy, koszty transportu oraz zmiany w technologii i efektywności produkcji. Wskaźnik PPI jest używany do monitorowania cen surowców, prognozowania inflacji, analizy konkurencyjności sektora produkcyjnego i oceny wpływu cen surowców na producentów.

Z tego powodu inflacja typu PPI jest czasami traktowana jako “predyktor” inflacji typu CPI. Jakich informacji o gospodarce mogą dostarczyć dane o PPI za ostatnie kilkanaście miesięcy? Przede wszystkim 2 ostatnie lata to wzrost wartości PPI z 3,9 proc. Bez wątpienia to efekt zawirowań w łańcuchach dostaw wywołanych przez pandemię COVID-19. Na to nałożyły się kolejne szoki spowodowane wojną w Ukrainie, która mocno wywindowała ceny surowców i energii w górę.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *